62Đánh dấu như hình, ta dễ dàng nhận thấy, ổ điện gốc gắn trên tường là ổ số 1. Ổ số 5 không đùng được do bị đứt dây và ổ số 7 không có dây để cắm. Như vậy, ba ổ cắm điện số 1, 5 và 7 không thể dùng để sạc điện thoại.
Ổ số 2 sẽ được cắm vào ổ 1. Ổ số 3 sẽ cắm vào ổ 2. Suy ra, ổ cắm điện số 2 không sạc được chiếc điện thoại nào.
Tiếp theo, bạn lấy ổ số 4 cắm vào ổ số 3. Như vậy, ổ số 3 sẽ chỉ còn hai lỗ cắm, giúp bạn sạc được hai điện thoại.
Cuối cùng, bạn lấy ổ số 6 cắm vào ổ số 4. Suy ra, ổ số 4 sẽ chỉ còn ba lỗ cắm và sẽ sạc được thêm hai điện thoại nữa. Ổ số 6 có một lỗ cắm bị lỗi nên chỉ còn ba lỗ cắm để sạc điện thoại.
Vậy, tổng số điện thoại có thể sạc đồng thời là 2 + 3 + 3 =8.
Bạn có thể sạc 8 điện thoại cùng lúc.