6

Đáp án
Rất đơn giản là con đười ươi hay thể hiện sự hung bằng cách đấm vào ngực, chẳng may cầm 2 con dao tự đâm mình rồi chết thôi.