9Đáp án: Bác tài cứ đi sang thôi, ô tô thì để lại bên kia cầu :))