15Thắp que diêm lên trước thì mới thắp mấy thứ kia được chứ :) Gài nhau à