58Tổng cộng có 4 con vịt, vì xếp hàng đi theo nhau mà :))