12


Đáp án: Đơn giản là các con bò lần lượt chồng lên nhau theo kiểu giao phối ý :) Bác hình dung ra chưa!