74


Quy luật là hai số cạnh nhau có tổng bằng số được nối từ chúng. Do vậy đáp án là 11 + 19 = 30.