19


Đáp án
Đầu tiên, hãy để cả hai đồng hồ cát cùng chảy!
Sau khi đồng hồ 7 phút chảy hết, lật ngược lại và bắt đầu luộc trứng.
Lúc này, chiếc đồng hồ lớn sẽ còn 11 - 7 = 4 phút. Giờ hãy đợi đồng hồ lớn chảy hết cát và lật ngược lại, bạn sẽ có một khoảng thời gian chính xác là 11 + 4 = 15 phút.
Tuy nhiên, đây không phải là đáp án duy nhất. Nếu có đáp án khác, hãy để lại góp ý nhé