39Bạn chỉ cần đặt 2 đồng xu bất kỳ lên cân. Nếu cả hai có trọng lượng như nhau thì đồng thứ ba là giả, còn một trong hai đồng đó, đồng nào nhẹ hơn thì đó là đồng giả.