85

3 ngày. 2 ngày đầu, ốc leo được 2m. Ngày 3, ốc leo thêm 3m là được 5m.