86

Câu trả lời là 87. Chỉ cần xoay ngược lại bức hình là tìm ra đáp số rồi.