89

Đáp án
Nếu hướng dẫn viên đến từ phương Tây, anh ta hẳn đã nói sự thật. Nếu chàng trai đến từ phương Đông, anh ta vẫn sẽ nói dối: "Tôi đến từ phương Tây”. Đây cũng là câu trả lời với mọi tình huống. Vì hướng dẫn viên đã dịch câu trả lời trên một cách chính xác, anh ấy phải đến từ phương Tây.